Persoanele care formuleaza sesizari se obliga sa furnizeze informatii reale privind identitatea si datele de contact, sa formuleze concis si la obiect textul sesizarii, utilizând un limbaj decent. Sesizarile scrise neglijent, doar cu majuscule, sau care contin obscenitai nu vor fi tolerate pe site.
De asemenea, problemele care nu vizeaza activitati ale institutiei noastre vor fi ignorate.

Termen: 30 de zile conform Legii nr. 544/2001 capitolul II, sectiune 1, art 7 alin.1

Primaria Parincea, prin intermediul serviciilor/ birourilor/ compartimentelor din subordine, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manuale, destinate bunei desfasurari a activitatii.  Refuzul dvs. determina imposibilitatea solutionarii solicitarii dvs. sau a întocmirii documentelor cerute.

Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata, reprezentantii legali ai persoanei vizate, autoritati publice centrale si locale, institutii de învatamânt si de educatie,societati bancare.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la Biroul Secretariat, Relatii cu Publicul.
De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Potrivit art.1 lit a)din Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Supraveghere a Datelor cu Caracter personal nr.90/2006,notificarea nu este necesara când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la petitionari,este efectuata de autoritatile si institutiile publice centrale si locale, serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale,companiile si societatile nationale,societatile comerciale de interes judetean sau local si regiile autonome,în vederea îndeplinirii unor obligatii legale.

Asteptam sesizarile dvs. pe adresa de e-mail a institutiei: office@parincea.ro