Pe traseul Bacau-Parincea, înainte de bifurcatia drumului spre Ungureni, privind spre stânga, pe un frumos platou, apare asezarea monahala înfiintata în anul 1991 prin stradania a doua chipuri monahale. Evlampia Corciu si Mihail Valea, initiatorii acestei ctitorii, fusesera acum 50 de ani în urm?, alungati din manastirile de metanie prin decretul comunist din 1959.

Au revenit aproape de locurile lor natale si, împreuna cu monahia Filoteea Costea, au pornit primele zidiri. Nu mai fusese vatra monahala în acel loc, dar nucleul duhovnicesc era o mica biserica de lemn, proprietate a satului Zlatari, a carei pisanie aminteste ca an de constructie 1702.

Este cea mai veche constructie de acest tip de pe Valea Racataului, fiind ocrotita de Sf. Nicolae, cel care a ajutat-o sa treaca peste veacuri.