Pentru a putea propune opţiuni corecte, Strategia de Dezvoltare Locală trebuie fundamentată pe o analiză relevantă a stării comunităţii, analiză prin care sunt evidenţiate cerinţele, constrângerile şi opţiunile de dezvoltare.

Această analiză a resurselor de care dispune comunitatea va releva punctele tari şi punctele slabe ale comunităţii şi mediului ei, oportunităţile de dezvoltare şi posibilele riscuri ce trebuie evitate. Utilitatea analizei SWOT constă în faptul că procesul decizional bazat pe această analiză trebuie să includă următoarele elemente:

  • punctele tari;
  • punctele slabe;
  • oportunităţile;
  • ameninţările.