Hotarari ale Consiliuli Local – 2018

 • H.C.L. nr. 30/2018 (322 kB)

  privind atribuirea unor terenuri in folosinta gratuita pentru construirea de locuinte

 • H.C.L. nr. 29/2018 (209 kB)

  privind incetarea la cerere a dreptului de folosinta asupra terenului acordat pentru construirea unei locuinte

 • H.C.L. nr. 28/2018 (241 kB)

  privind acordarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. Delgaz Grid S.A.

 • H.C.L. nr. 27/2018 (515 kB)

  privind aprobarea rectificarii bugetului propriu de venituri si cheltuieli

 • H.C.L. nr. 26/2018 (547 kB)

  privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar, la 31 martie 2018

 • H.C.L. nr. 25/2018 (3 MB)

  privind aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea numarului utilizatorilor Serviciului Public de Salubrizare

 • H.C.L. nr. 24/2018 (337 kB)

  privind revocarea unor hotarari adoptate de Consiliul Local al Comunei Parincea

 • H.C.L. nr. 23/2018 (273 kB)

  privind modificarea si completarea art. 2 al H.C.L. nr. 34/2017

 • H.C.L. nr. 22/2018 (305 kB)

  privind aprobarea excluderii din A.D.I.S. a orasului Comanesti

 • H.C.L. nr. 21/2018 (321 kB)

  privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 29/2017

 • H.C.L. nr. 19/2018 (1 MB)

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

 • H.C.L. nr. 20/2018 (177 kB)

  privind aprobarea Programului de activitati pentru sarbatorirea “Centenarului Romaniei Mari” – 2018

 • H.C.L. nr. 18/2018 (193 kB)

  privind aprobarea cotizatiei anuale pentru anul 2018 la patrimoniul Asociatiei Comunelor din Romania(ACoR)

 • H.C.L. nr. 17/2018 (2 MB)

  privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice si a Programului anual de achizitii publice al Comunei Parincea, pentru anul 2018

 • H.C.L. nr. 16/2018 (193 kB)

  privind aprobarea PRIORITATILOR – OBIECTIVELOR – PLANULUI DE ACTIUNI privind dezvoltarea economico – sociala a Comunei Parincea, Jud. Bacau, pentru anul 2018

 • H.C.L. nr. 15/2018 (418 kB)

  privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, pentru anul 2018

 • H.C.L. nr. 14/2018 (660 kB)

  privind aprobarea Raportului cu privire la situatia gestionarii bunurilor care apartin domeniului public si privat al Comunei Parincea, Jud. Bacau, pe anul 2017

 • H.C.L. nr. 13/2018 (692 kB)

  privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar, la data de 31 decembrie 2017

 • H.C.L. nr. 12/2018 (531 kB)

  privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Parincea si a Lisei de investitii pentru anul 2018.